Dasar Keselamatan


Perlindungan Data
 

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untukmelindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan..

 

Keselamatan Storan
 

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.