FI Perkhidmatan dan Perlaksanaan Wasiat

 

 Fi Pendaftaran,Penyediaan dan Penyimpanan wasiat

RM 300


 

Fi Wasiat:

2%

Nilai harta RM 25,000 pertama;

1.5%

Nilai harta RM 50,000 berikutnya;

1%

Nilai harta RM 75,000 berikutnya;

0.5%

Nilai harta RM 100,000 berikutnya;

0.25%

Nilai harta RM 200,000 ke atas;