Keputusan Sebut Harga

 

›› BAIT-NS-300-8/1(1/2018) - Membekal Dan Menghantar Alat Tulis,Kertas,Toner, Dan Peralatan Program Bagi MAINS

›› BAIT-NS-300-8/1-1(1/2017) - Membekal Peralatan Program MAINS 2017

›› BAIT-NS-300-8/1-1(2/2017) - Kerja-kerja Mengubahsuai Ruang Tamu Aras 14, Menara MAINS 2017

›› BAIT-NS-300-8/1-1(3/2017) - Mencetak dan Membekal Taqwim 2017

›› BAIT-NS-300-8/1-1(4/2017) - Perkhidmatan Menambahbaik & Menaiktaraf Ruang Kerja P/A Setiausaha di Aras 14, Menara MAINS 2017

›› BAIT-NS-300-8/1-1(5/2017) - Membekal Kain Pakaian Sekolah Anak-Anak Asnaf 2017

›› BAIT-NS-300-8/1-1(6/2017) - Perkhidmatan Membekal, Memasang Sistem Panggilan Kaunter Bahagian Zakat MAINS 2017

›› BAIT-NS-300-8/1-1(7/2017) - Membekal Aksesori Kain Pakaian Sekolah Anak-Anak Asnaf 2017 MAINS

›› BAIT-NS-300-8/1-1(8/2017) - Takaful Keluarga Wad Dan Pembedahan Kakitangan MAINS 2017

›› BAIT-NS-300-8/1-1(9/2017) - Membekal, Memasang dan Mentauliah Peralatan Dan Sistem Kawalan Keselamatan Kamera Litar Tertutup (CCTV) di Tingkat 4,13 dan 14 Menara MAINS 2017