Kewangan

  • Mengurus hal ehwal berkaitan pungutan hasil
  • Mengemaskini dan menyelia penyediaan akuan serta kunci kira-kira kumpulan wang Baitulmal
  • Menyemak suatu bil tuntutan pembayaran yang dikemukakan kepada MAINS
  • Mengurus penyediaan akaun kewangan

Carta Bahagian Kewangan