Khidmat Nasihat & Kaunseling


  • Menyampaikan mesej dengan cara menyeluruh dan berkesan melalui kaedah kaunseling.
  • Membentuk dan mendidik masyarakat kearah kehidupan yang seimbang dan sejahtera.
  • Membina perpaduan dan hubungan kemanusiaan dengan pelbagai lapisan masyarakat.
  • Melaksanakan kerja-kerja kebajikan dan pencegahan melalui kaedah kaunseling.
  • Menjadi sumber rujukan masyarakat melalui penyelidikan.

 

http://pusatkaunselingmains.wordpress.com