Khidmat Pengurusan

 

 • Bertanggungjawab dalam hal ehwal pentadbiran am pejabat
 • Mengurus hal ehwal pembanguan hartnah dan faraid
 • Mengurus rekod perkhidmatan kakitangan
 • Mengurus hal ehwal berkaitan teknologi maklumat 

 

Unit yang terdapat di Khidmat Pengurusan
 1. Unit Pentadbiran
 2. Unit Pembangunan Hartanah
 3. Unit Teknologi Maklumat
 
1. Unit Pentadbiran
 • Urusan pentadbiran am pejabat
 • Urusan perkhidmatan kakitangan
 • Urusan perlantikan dan pesaraan kakitangan
 • Urusan fail dan surat menyurat
 • Urusan bangunan pejabat dan bilik mesyuarat
 • Urusana set dan iventori pejabat
 • Urusan latihan, kursus dan peperiksaan kakitangan
 • Urusetia mesyuarat MAINS dan lain-lain mesyuarat berkaitan
 • Urusan perlantikan dan tauliah Ahli MAINS 
 • HRMIS
 • Kunjungan dan lawatan
 • Aduan awam dan perkhidmatan
2. Unit Pembangunan Hartanah
 
 • Pengurusan tanah milik MAINS
 • Pengurusan Faraid
 • Pengurusan Wakaf
 • Pengurusan Cukai Tanah Milik MAINS
 • Mengawal Selia Selenggara Hartanah MAINS
3. Unit TeknologiMaklumat
 • Menguruskan akses data
 • Menyelenggara computer dan sistem AV
 • Menyelia keperluan dan kajian sistem
 • Menguruskan pembangunan dan perlaksanaan sistem
 • Menyelenggara penggunaan computer termasuk inventori
 • Mengurusan permohonan sewaan komputer.
 

Carta Khidmat Pengurusan

 

Carta Organisasi Khidmat Pengurusan