Klinik Wakaf An Nur MAINS


 

  • Klinik ini diusahakan oleh MAINS dengan kerjasama Kumpulan Perubatan Johor.
  • Mula beroperasi pada 6 Oktober 2003 di Pusat Perniagaan Senawang.
  • Sumber kewangan diperolehi dari sumbangan sedekah dan wakaf dari orang ramai, pertubuhan serta syarikat.
  • Menawarkan perkhidmatan perubatan pada kadar yang minima
  • Klinik ini juga menawarkan perkhidmatan dialysis