Objektif Agihan

Objektif Agihan

    • Menjadikan zakat sebagai asas pembangunan negara dan ummah.
    • Menunaikan hak dan tanggungjawab kepada asnaf seperti mana yang ditetapkan Syarak.
    • Meningkatkan taraf hidup golongan asnaf dalam semua bidang kehidupan merangkumi aspek – aspek rohani, aqli dan jasmani.
    • Membantu melaksanakan usaha-usaha memantap dan meninggikan penghayatan agama Islam.
    • Mempertahan dan meningkatkan martabat dan maruah ummah.