Objektif Bahagian

  • Meninggi dan meningkatkan syiar Islam di Negeri Sembilan.
  • Memajukan dan mengukuhkan Keunggulan Umat Islam dalam pelbagai bidang dan kemahiran.
  • Memajukan dan memperkasakan agensi-agensi pelaksana dasar Islam agar dapat memainkan peranan dengan lebih baik, cekap dan berkesan.
  • Menjana pembangunan sosio ekonomi Umat Islam melalui pengemblengan dan eksploitasi sumber yang sedia ada.
  • Meningkatkan kesedaran dan pengalaman sebagai cara hidup (Ad -Din) oleh masyarakat Islam dan dalam masa yang sama meningkatkan persefahaman dengan masyarakat bukan Islam.