Pencapaian MAINSBIL

PENCAPAIAN MAINS
 
1.

 

Anugerah Amalan Berkualiti QE 5S  

2.


Anugerah Khas Jabatan Terbaik Audit Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntibiliti Tahun 2011

3.


EMAS - Konvnsyen Peringkat Kebangsaan Persekitaran Berkualiti 5S

4.


Pensijilan Pengamalan Persekitaran  Berkualiti QE/5S

 

Memperolehi Sijil Pengamalan 5S dari Pusat Produktiviti Malaysia (MPC) bagi kali keduapada 21 November 2011, kali pertama pada 14 Julai 2010 dan menjadi agensi kerajaan negeri N. Sembilan yang pertama dianugerahkan sijil berkenaan.

5.


Sijil Bersih Dari Tahun 2005- 2012