Pendidikan Agama


Fungsi Bahagian Pelajaran

  • Mengurus urusan pentadbiran Pengajaran dan Pembelajaran sekolah-sekolah agama.
  • Merancang, mengurus, memantau dan menilai kurikulum dan ko-kurikulum sekolah-sekolah agama.
  • Mengurus dan menyelia semua aktiviti dan hal ehwal pelajar sekolah agama.
  • Mengurus pembangunan modal insane terutama guru-guru dan tenaga pengajar Islam.
  • Mengurus pembangunan fizikal sekolah-sekolah agama.
  • Mengurus semua aktiviti dan program termasuk akademik dan kurikulum semua sekolah-sekolah agama.
  • Mengurus dan memastikan keperluan Pengajaran dan Pembelajaran teruatama berkaitan teknologi pendidikan.
  • Mengurus dan mengawal selia semua peringkat institusi dan pengajian Islam termasuk prasekolah, rendah, menengah dan pengajian tinggi.

http://jheains.ns.gov.my/index.php/2012-10-30-00-52-43/pelajaran