Wasiat

 

 

Pengenalan Wasiat

 

*WASIAT KEPERCAYAAN ANDA AMANAH KAMI*

  • Wasiat adalah iqrar seseorang yang dibuat pada masa hayatnya mengenai hartanya atau manfaat hartanya, untuk disempurnakan bagi maksud khairat atau apa-apa maksud lain yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas dia mati

  • "Diwajibkan ke atas kamu,apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik (menurut peraturan agama) sebagai suatu kewajipan atas orang-orang bertaqwa" (surah AL-Baqarah:180)