Penguatkuasaan Undang-Undang


Fungsi Bahagian Penguatkuasaan

  • Mengurus urusan siasatan bagi kes-kes penguatkuasaan di bawahenakmendanperundanganNegeri Sembilan.
  • Mengurus dan menyelaras urusan operasi penguatkuasaan berdasarkan enakmen dan perundangan Negeri Sembilan.
  • Mengurus dan menyelenggara rekod termasuk data-data, dokumen-dokumen, barang-barang kes, maklumat saksi dan lain-lain.
  • Menyelaras urusan penguatkuasaan peringkat negeri dan daerah serta agensi-agensi berkaitan.

http://jheains.ns.gov.my/index.php/2012-10-30-00-52-43/penguatkuasaan