Perbadanan Wakaf Negeri Sembilan


  • Sebuah anak syarikat milik penuh MAINS Holdings  Sdn Bhd yang ditubuhkan pada tahun 2005
  • Bertanggungjawab membangunkan dan memajukan harta wakaf di Negeri Sembilan

Lembaga Pengarah

 

Y.B Dato' Dr Razali bin Ab Malik
(Setiausaha Kerajaan N.Sembilan)
 

Y.B Dato' Mohd Khidir bin Majid
(Pegawai Kewangan N.Sembilan)
 

Y.Bhg. Dato' Mohamed bin Hussein
 

Y.Bhg.Dato' Hj. Mohd Fadzil bin Hj.Yusof
 

Y.Bhg.Dato' Rosman Bin Abdullah
 

Mohd Zaidi Bin Ramli
(Pengarah Jab.Hal Ehwal Agama Islam N.Sembilan)
 

Y.Bhg. Dato' Hj. Kamal Amran b. Kamarudin
(Setiausaha Majlis Agama Islam N.Sembilan)