Permohonan Mendapatkan Maklumat

 


Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat tertentu daripada Baitulmal Negeri Sembilan, sila kemukakan permohonan anda secara rasmi ke:

 

 

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan,
Karung Berkunci No. 22,

POS MALAYSIA,
70990 Seremban, Negeri Sembilan.

Tel : 606-762 0642 / 0643 / 0645 
Faks : 606-762 0648
E-mel: baitulmal[at]mains[dot]gov[dot]my

 

 

 ***Penafian - Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung / tertakluk kepada keputusan Pentadbiran ini.