Piagam Pelanggan


  • Memastikan Portal Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dapat dicapai 24X7
  • Memastikan semua pertanyaan/aduan di jawab dalam tempoh 3 hari bekerja