Pusat Kaunseling MAINS


 

  • Pusat kaunseling MAINS ditubuhkan pada 22 Februari 2000.
  • Beroperasi di :-
  • Lot milik MAINS di Pusat Perniagaan Terminal One Seremban
  • Tampin Square , di Tampin
  • Pekan Baharu , Bahau
  • Pekan Rembau
  • Member khidmat kaunseling percuma kepada masyarakat tanpa mengira kaum dan agama.
  • Sebuah anak syarikat milik penuh MAINS Holdings Sdn.Bhd yang ditubuhkan pada tahun 2005
  • Bertanggungjawab membangunkan dan memajukan harta wakaf di Negeri Sembilan.

Pages: 1  2  3  4