Skim Pelaksanaan Agihan Dana Zakat Mengikut Asnaf Di Negeri Sembilan


Fakir dan Miskin

 • Bantuan Tahunan
 • Bantuan Kebajikan Am
 • Bantuan Perubatan
 • Bantuan Haemodialisis
 • Pembangunan Asnaf
 • Bantuan Persekolahan & Pendidikan
 • Program Motivasi Fakir Miskin

 

Amil

 • Pengurusan Amil
 • Kursus Amil
 • Tambang & Elaun Amil
 • Urusan Zakat Fitrah

 

Muallaf

 • Saguhati Kemasukan Islam
 • Kursus Muallaf
 • Bantuan kebajikan Muallaf
 • Membaiki rumah dan sewa rumah
 • Bantuan perkahwinan muallaf
 • Bantuan modal dan perniagaan
 • Bantuan berkhatan
 • Bantuan ramadhan muallaf
 • Dermasiswa muallaf
 • Pertubuhan badan bukan kerajaan muallaf (NGO)
 • Kompleks As-Sa'adah

Pages: 1  2  3