SMATT (Seketeriat Mahasiswa Timur Tengah)

  • Memberi dan membuka peluang pekerjaan kepada lepasan timur tengah.
  • Kebersamaan dalam mengembleng tenaga dalam meningkat syiar islam dan kefahaman islam selaras dengan acuan yang dirangka di peringkat dasar.
  • Membantu MAINS menjayakan misi pembangunan modal insan di peringkat Negeri Sembilan.
  • Bergandingan dengan agensi-agensi agama islam di Negeri Sembilan di dalam mengisi program kefahaman dan pembangunan islam yang dibawa kerajaan.
  • Membina sistem maklumat yang boleh diguna pakai untuk manfaaat bersama di dalam meningkatkan syiar islam secara syumul.
  • Mewujudkan sistem maklumat bersepadu ( data base ), bagi melicinkan gerak kerja dan perlaksanaan secara sistematik.

Perkhidmatan Sekretariat Mahasiswa/I Timur Tengah

  • Borang permohonan bantuan TIKET PERNEBANGAN pengajian timur tengah MAINS
  • Borang permohonan bantuan ZAKAT pengajian tinggi timur tengah MAINS
  • Borang permohonan LANJUTAN pinjaman dan ZAKAT pengajian tinggi timur tengah MAINS

Carta Organisasi Bahagian Seketeriat Mahasiswa Timur Tengah