Waqf

 

 • Perbadanan Wakaf Negeri Sembilan Sendirian Berhad (700214-M).
 • Ditubuhkan pada 22 April 2005 dan merupakan anak syarikat 100% milik penuh MAINS Holdings Sdn.Bhd.
 • PWNS berfungsi dalam menjalankan pengurusan wakaf dan perkara-perkara yang berkaitan dengan wakaf di Negeri Sembilan secara profesional dan teratur.Selaras dengan matlamat dan usaha-usaha PWNS untuk mengukuhkan Institusi Pengurusan Wakaf di Negeri Sembilan dan juga untuk membangun, membina dan menjana sistem ekonomi umat Islam di Malaysia amnya dan Negeri Sembilan khususnya untuk menjadi lebih kuat dan memberi manfaat kepada semua.
 • Perkhidmatan :              
  • Hartanah Wakaf
  • Wakaf Kemajuan Tanah Projek
  • Skim Wakaf Tunai
  • Klinik dan Pusat Dialisis Wakaf An-Nur (Klinik Wakaf dan Pusat Dialisis)
  • Wakaf Mart dan Bazar Wakaf

 

https://www.facebook.com/pages/Perbadanan-Wakaf-Negeri-Sembilan-Sendirian-Berhad/540943272622998

 

http://www.wakafnegerisembilan.com