Objektif

  • Meninggi dan meningkatkan syiar Islam di Negeri Sembilan
  • Memaju dan mengukuhkan keunggulan Umat Islam dalam pelbagai bidang dan kemahiran.
  • Memaju dan memperkasakan agensi-agensi pelaksanan dasar Islam agar dapat memainkan peranan dengan lebih baik, cekap dan berkesan
  • Menjana pembagunan sosio ekonomi Umat Islam melalui pengemblengan dan eksploitasi sumber yang sedia ada
  • Meningkatkan kesedaran dan pengamalan Islam sebagai cara hidup (Ad Din) oleh masyarakat Islam dan dalam masa yang sama meningkatkan persefahaman dengan masyarakat bukan Islam