Zakat

 

  • Bertanggungjawab merancang dan mengurus taksiran, agihan dan pungutan zakat.
  • Menunaikan hak dan tanggungjawab kepada asnaf di negeri dan menepati ketentuan allah.
  • Meningkatkan taraf hidup golongan asnaf merangkumi sosial, ekonomi, pendidikan dan kerohanian.
  • Mengenalpasti orang islam yang layak membayar dan menerima zakat.

Carta Organisai Zakat