BORANG KEBENARAN POTONGAN GAJI BULANAN

MAKLUMAT DIRI
KEBENARAN POTONGAN
Saya dengan ini membenarkan gaji bulanan saya dipotong bagi ansuran bayaran zakat pendapatan :

NIAT MEMBAYAR ZAKAT
"Inilah wang sebanyak RM (sebulan) sebagai menunaikan Zakat Pendapatan / Harta yang wajib ke atas diri saya melalui potongan gaji bulanan kerana Allah Ta'ala".(Berniatlah semasa mengisi borang)
https://github.com/igoshev/laravel-captcha