e-Skim Latihan Khas

Harap Maklum.

Peringatan Penting

PERHATIAN: Segala Permohonan adalah SULIT dan hanya calon yang akan disenaraipendek sahaja yang akan dihubungi. Permohonan adalah dikira TIDAK BERJAYA sekiranya tidak menerima sebarang maklumbalas daripada MAINS selepas 3 BULAN dari tarikh iklan ditutup.
Jika tidak mempunyai Salinan skrol ljazah Sarjana Muda dan Diploma kerana belum menghadiri konvokesyen, tuan/puan adalah dikehendaki untuk mengemukakan Surat Senat Universiti/Surat Pengesahan Tamat Pengajian daripada pihak Universiti.