*Anda perlu membuat pengiraan fidyah dahulu sebelum membuat pembayaran. Sekian.
TAKSIRAN FIDYAH ONLINE
MAKLUMAT TAHUN DAN HARI
Tahun puasa yang ditinggalkan (dari)
Tahun puasa yang ditinggalkan (hingga)
Bilangan hari puasa yang ditinggalkan (setahun)
KAEDAH 1 (GANDAAN - Mengikut Mazhab Syafie)
1/4 Harga beras fitrah semasa
* Jika tinggalkan puasa sebanyak hari setiap tahun sehingga melepasi kali ramadhan.
[2]
* Jika tinggalkan puasa sebanyak hari sehingga melepasi kali ramadhan.
[1]
--------------------
Jumlah Fidyah : RM
Caj Perkhidmatan (10%) : RM
--------------------
Jumlah Keseluruhan - (Fidyah + Caj 10%) : RM
 
PERHATIAN :
Sekiranya pembayar tidak mampu membayar jumlah sepertimana Kaedah 1, sila gunakan Kaedah 2
KAEDAH 2 (TANPA GANDAAN - Mengikut Mazhab Hanafi)
1/2 Harga beras fitrah semasa
* Jika tinggalkan puasa sebanyak hari setiap tahun sehingga melepasi kali ramadhan.
[2]
* Jika tinggalkan puasa sebanyak hari sehingga melepasi kali ramadhan.
[1]
--------------------
Jumlah Fidyah : RM
Caj Perkhidmatan (10%) : RM
--------------------
Jumlah Keseluruhan - (Fidyah + Caj 10%) : RM