Kalkulator Zakat

" Wahai orang-orang yang beriman ! Belanjakanlah (zakat) (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu ... " (Surah Al-Baqarah: 267)